Stolte, nye kokkespirer

Stiftelsen Nyenga mener at gode resultater kommer gjennom godt samarbeid!

I sommer har vi gjennomført et godt eksempel på det. Fader Godfrey i den katolske kirken i Nyenga er en av de beste kokkene i området. Han liker i tillegg å dele sine ferdigheter. Nyenga hadde gode kjøkkenlokaler og muligheten til å påta de økonomiske forpliktelsene, samt det praktiske arbeidet rundt kurs og opplæring. Resultatet ble et 3 måneders kokkekurs!

Innbakt i kurset var også undervisning i relevante temaer for unge voksne på vei ut i yrkeslivet: budsjettering og regnskap, planlegging av personlig økonomi og familieplanlegging. Kursdeltagerne bestod av 8 unge kvinner fra nærområdet. Kurset ble avsluttet med utdeling av diplom.

Hensikten med kurset var å gi deltagerne kompetanse som øker sjansen for å få en jobb eller komme i gang med salg av egne produkter. Blant deltagerne var også vår egen Sara. Hun vil ha bedre nytte med en praktisk yrkesutdanning enn videre teoretisk skolegang. Vi ønsker de nye kokkespirene lykke til videre, og håper de får nytte av det de har lært. Det de laget på kurset smakte veldig godt!

,