Robert og Justine i Norge

I midten av august satte Nyengas sosialarbeider og sykepleier kursen mot Norge. Dette var muligens deres livs reise. Ingen av dem hadde tatt fly før. Nå skulle de til Norge og Bergen!

Dette var ikke en ukes ekstra ferie for de to ansatte. Robert og Justine var på forretningsreise. De var kommet for ti dager med inntrykk, gode diskusjoner, utveksling av tanker, ideer og kunnskap. Dette skulle være en uke med fokus på Nyenga.

Styremedlemmene i stiftelsen Nyenga og flere av samarbeidspartnerne har vært på Nyenga. Med en vestlig bakgrunn er det lett å ha en vestlig tilnærming til saker. Det som er logisk for en fra Norge er gjerne ikke logisk for en fra Uganda. Å danne et noenlunde felles referansegrunnlag vil kunne være en ressurs for utviklingen og driften av Nyenga. Dette var en av grunnene til at Justine og Robert kom til Bergen. De skulle lære om vår kultur og se hvor mange som engasjerer seg for og jobber med Nyenga her i Norge. Ikke minst skulle de få erfare at arbeidet i Uganda blir verdsatt. Kanskje med denne erfaringen ville de kunne få større forståelse for hvorfor vi tenker som vi gjør?

Det ble en innholdsrik uke. Programmet var lagt opp til å gi yrkesmessig relevans til sykepleieren og sosialarbeideren, samt ha fokus på Nyenga som organisasjon. Uken startet med et sommertreff med venner av Nyenga. Det ble i løpet uken besøk på Haukeland Universitetssjukehus, NAV, en helsestasjon, Barnevernet og bufetat for å nevne noe. Uken ble avsluttet med et strategimøte – for å se besøket og Nyenga som organisasjon i større perspektiv.

Helsesenteret ved Nyenga driver bl.a. med svangerskapskontroll og jordmortjenester. Justine hadde derfor et sterkt ønske å få besøke Kvinneklinikken ved Haukeland Universitetssjukehus. De ugandiske gjestene ble tatt godt i mot. Det gjorde inntrykk, spesielt hos Justine, å se alle ressursene en slik institusjon i Norge har. Men sammen med de ansatte ved Kvinneklinikken kom hun frem til at det var de samme prinsippene arbeidet deres bygget på.

Etter ti dager i Norge dro Robert og Justine tilbake til Nyenga med bagasjen full av inntrykk! Selv sa de at de lyse kveldene og måten byen Bergen var så strukturert og organisert på var noe av det som var fascinerende. Robert kunne ikke tro at klokken nærmet seg 22, når det var like lyst som det ville vært i Uganda kl. 18.

Begge hadde fått oppleve forskjellige sider ved Norge. Nå skulle de hjem til familie, venner og hverdagen. Forhåpentligvis dro de med nye ideer og pågangsmot, men også takknemlighet for det de har i sine liv i Uganda.

Les om da Ruth og Florence var på besøk i Norge. Dette omtales i både Nyhetsbrevet fra September 2013 og i Julehilsen 2013.

, , ,

Leave a Reply