Renovering av fiskedammene

Fiskeoppdrettet på Nyenga krever kontinuerlig oppfølging, vedlikehold, daglig foring og beskyttelse fra fugler og skadedyr. Dette er Cissy ansvarlig for. Hun tar seg av de tre dammene med Tilapia og Catfish.

Hver måned kontrollerer Cissy fiskenes vekt og utvikling. Til dette får hun som regel hjelp av jordbruksmennene som jobber for Nyengas bonde. De er med henne ut i dammen og fanger fiskene i et garn, før fiskene veies og en gjennomsnittsvekt regnes ut.

Jordbruksmennene har ofte nok arbeid å gjøre i åkrene. Dersom Cissy trenger ekstra arbeidskraft har hun da leid inn fanger fra et lokalt fengsel. Dette er ufarlige fanger som soner straffer for å for eksempel ha kjørt for fort. De har oppført seg fint i fengsel og får mulighet til jobbe utenfor murene et par dager. Arbeidet de gjør betales til fengselet, hvor det brukes på fellestiltak.

Da Cissy skulle renovere fiskedammene hadde hun leid inn et par slike fanger. I siste liten viste det seg at de ikke hadde anledning til å møte opp! Hun kunne ikke gjøre arbeidet alene. Det var da caretaker’ne ved barnehjemmet, vaskedamen ved helsesenteret og en av de sponsede ungdommene trådte til! De tok fatt på arbeidet og innen tre dager var det utført. De hadde gjort en utmerket jobb.

Slikt engasjement gleder daglig leder ved Nyenga Children’s Home. Hun ønsker fokus på samarbeid på tvers av arbeidsområdene innenfor organisasjonen og arbeidsplassen. Dette er nemlig en styrke Nyenga Children’s Home kan benytte seg av!

Leave a Reply