Latest News

Ny giv på helsesenteret

Man kommer nær både gleder og sorger her på Nyenga. Året 2016 har begynt med mange fødsler og noen tragiske dødsfall. De ansatte ved helsesenteret er klar til å møte de utfordringene året vil bringe.

Samarbeid med Varkey Foundation

På Nyenga arbeides det kontinuerlig med å forbedre undervisningsmetodene ved New Horizon Primary School. Parallelt med dette fokuseres det også på generell skoleutvikling.

New Horizons tredje skoleår

Det har vært en stor utvikling av New Horizon Primary School siden skolestart for tre år siden – både hva bygningsmasse og «innhold» i byggene angår.

Jubileumsfeiring

Nyenga feiret sitt 5 års jubileum i begynnelsen av oktober. Ugandere er dyktige på feiringer og jubileet ble intet unntak!

Helseopplysning

Helseopplysning i nabolandsbyer har gitt flere nye pasienter til helsesenteret på Nyenga. De ansatte opplever at området pasientene kommer fra blir større.