Latest News

Godkjenning av barnehjemmet

Myndighetene krevde i 2017 at alle barnehjem søker om fornyet godkjenning for drift, denne gang til departementsnivå. De frykter...

Aksjonsuke på Sædalen skole

I uke 14, i begynnelsen av april, hadde elevene på Sædalen skole aksjonsuke til inntekt for Nyenga. Elevene fikk leksefri og var iherdige med å finne seg arbeid på ettermiddagstid.