November på Nyenga

Det er nå blitt november også på Nyenga. Mens det i Norge er høst og gjerne nærmer seg vinter er det regntid her. De dagene det er varmest kan været plutselig snu og en kraftig regnbyge sette inn. Når det er regntid er det også tid for å plante og så. Da er jorden fuktigere og lettere å arbeide med. På Nyenga Children’s Home er det nå blitt plantet ingefær i tillegg til den vanlige maisen, tomatene og kålen. Ingefær brukes blant annet i teen som drikkes på barnehjemmet, men kan også selges når den er klar til å høstes.

På New Horizon Primary School har de denne uken begynt å høste bønner. Skolen har egen åker der elevene planter grønnsaker som del av undervisningen. Ettersom bønnene nå var klar til å høstes deltok hele skolen i prosessen med å høste og rense bønnene fra belgene. Bønnene kommer til å bli servert sammen med poscho, en maismelstappe, som lunsj på skolen. Skolen sparer dermed penger ved at de slipper å kjøpe bønnene, samtidig får elevene trening i jordbruk, noe som er veldig aktuelt her i Uganda.

Justine på helsesenteret har også hatt en runde med vaksinering på New Horizon. Det ble kartlagt hvilke elever som ikke hadde blitt vaksinert som del av barnevaksinasjonsprogrammet. Disse elvene ble dermed vaksinert mot meslinger, tetanus og tuberkulose. Elevene stod på rad og rekke mens de ventet på sprøytene, noen mer spente enn andre!

I oktober ble det født en liten jente på helsesenteret. Mange mødre i området føder hjemme, alene i en jordhytte. Dette kan få store konsekvenser om noe går galt under fødselen. Til tross for at helsesenteret ikke har jordmor var både Justine og Bakia, med deres erfaring, gode hjelpere for den fødende moren.

, , , ,

Leave a Reply