Helseopplysning

Nyengas helsesenter har rundt 200 pasienter i måneden. Hvor mange som kommer avhenger av flere faktorer; blant annet de to årstidene. I regnsesongen er de fleste travle med å så og stelle åkrene sine. Arbeidet de gjør på åkrene avgjør hva de høster og dermed hva de har av mat å spise eller selge videre. I regnsesongen kan dermed et legebesøk bli nedprioritert.

Mais dyrkes i fleste husholdninger

I slutten av september skal de ansatte ved helsesenteret holde en samling i nabolandsbyen Ssunga. Dette er en av måtene helsesenteret driver med helseopplysning på. I landsbyene rundt Nyenga er kjerringråd og mangel på kunnskap knyttet til helse utbredt. Med mer kunnskap har flere mulighet for å oppnå bedre helse og en kropp som yter bedre i det tunge arbeidet på åkrene. Helseopplysning er derfor en viktig del av senterets arbeid!

P1050654

Helseopplysning for kvinner i en nabolandsby

Forrige samling ble holdt i vår. Siden da har oppmøtet til helsesenteret økt. De ansatte registrerer at det er flere pasienter som besøker helsesenteret for første gang og at området pasientene kommer fra er større. Flere kjenner til arbeidet vi gjør og benytter seg av våre tilbud.

Kvinner kommet til helsesenteret med sine barn for vaksinering