Helsecamp

I mars arrangerte Nyenga en helsecamp med utvidet tilbud på helsesenteret. Nærmere 400 pasienter benyttet seg av tilbudet de to dagene campen varte.

IMG_0632

Målet med helsecampen var å synliggjøre tjenestene ved helsesenteret for landsbybeboerne. Samtidig skulle det reklameres for helsesenteret og dets tjenester i omkringliggende landsbyer. Mye arbeid ble lagt i dette på forhånd. Møter ble holdt i nabolandsbyer, plakater hengt opp i forskjellige områder og kunngjøringer gitt ved handelsstender.

IMG_0624

Pasientene som møtte opp på helsecampen ble registrert og mottok en konsultasjon. Dersom behandling var nødvendig, ble dette satt i gang. Laboratoriet var velbemannet til de tilfellene der blodprøver var indisert. HIV testing og rådgivning ble tilbudt, i tillegg til familieplanlegging og prevensjon.

IMG_0625

Helsesenteret samarbeidet med sykehusene i Jinja og Nyenga i forbindelse med helsecampen. Sykehuset i Jinja hjalp til med to klinikere og tre lab-personell. Antiretroviral Terapi (ART) klinikken ved Nyenga sykehus bidro med testsett for HIV og ART-medisiner for de som testet positivt.

IMG_0616

Den umiddelbare responsen etter helsecampen var positiv! Forhåpentligvis har dette motivert beboere fra både fjerne og nære landsbyer til å benytte seg av helsesenteret ved fremtidige behov.

IMG_0621