Fremtidige frisører

På Nyenga arbeider vi med å utvikle et program som kan hjelpe ungdom ut i arbeid. Mange har av ulike grunner ikke fullført grunnskolen. Felles for alle er at de ikke har midler til videre skolegang. Likevel vil ikke videre skolegang vært garanti for en fremtidig jobb. I Uganda er det derfor vanlig å lage sin egen arbeidsplass og slik sørge for inntekter til seg og sin familie. Tanken vår er å gi ungdommene basiskunnskap innen generelle ferdigheter som for eksempel planlegging, budsjettering, regnskap og kundebehandling. Disse ferdighetene skal ruste dem til å kunne skape sin egen arbeidsplass. I tillegg trenger de ferdigheter innen det yrket de har valgt.

I denne omgangen har tre jenter kommet i lære hos en lokal frisør. Stiftelsen godtgjør frisøren for opplæringen hun gir dem. Jentene har full uke i salongen, der de blant annet trener fletting på hverandre og på dukker. En gang i uken følger Robert, vår sosialarbeider, dem opp. Han samler også inn en liten pengesum de etter avtalen skal spare. Det de sparer skal så gå til å etablere egen bedrift når den dagen kommer.

,