Første avgangsklasse fra New Horizon Primary School

I desember 2016 gikk de første elevene ut fra P7 med gode resultater. I Uganda tar elevene sin første nasjonale eksamen The primary leaving examinations (PLE) når de avslutter P7. De tar eksamen i 4 fag: engelsk, matematikk, vitenskap (sience) og social studies. Hver fageksamen gis poeng etter prestasjonen, Grade A til F.

Summen av poengene setter eleven i ulike divisions fra 1 til 4, der 1 er best.

Alle elevene hadde besvarelser som fikk kommentar Pass with Credit – grade B og 10 elever fikk poengsum som tilsvarte division 2, kun 2 elever kom i division 3.

Dette er veldig gledelig da det har vært satset på lærernes kunnskap og praksis. Siste skoleår har Varkey Fondation hatt samlinger og veiledning for lærerne på skolen. (Som du kan lese om her: Samarbeid med Varkey Foundation )

De ansatte på skolen har fulgt alle kursene og fått veiledning underveis i det praktiske arbeidet. Selv uttaler de at de har hatt stort utbytte av opplæringen og veiledningen de har fått av Varkey Foundation og fra lærere fra Norge. Elevene liker de nye læringsmetodene og viser dette med aktivitet og trivsel.

Dette er helt i samsvar med det som har vært intensjonen i skolen helt fra starten av. Styrke elevenes motivasjon og trivsel og satse på andre undervisningsformer enn de tradisjonelle.

Andre faktorer som gir gode arbeidsforhold og trivsel for lærer og elever er små klasser, læringssenter med ulike læremidler og velutstyrte klasserom.

Så da håper vi at den gode utviklingen av New Horizon Primary School i Nyenga fortsetter også for skoleåret 2017.