Endring i ledelsen og endret navn

Nyenga har fått ny leder og “nytt navn”.

I det daglige omtaler vi senteret vårt i Uganda som Nyenga. Det formelle navnet har vært Nyenga Children’s Home. Det er nå endret og godkjent av myndighetene til å være NYENGA FOUNDATION. Bakgrunnen for endringen er bedre å romme hele spekteret av aktiviteter og utviklingsarbeid som foregår.

Nyenga Foundation har fått ny leder. Hun heter Rebecca Lucy Namayanja, kaller seg Lucy. Hennes tittel er CEO (Chief Executive Officer). Endring i tittel indikerer at vi nå i større grad vil søke å knytte oss opp mot samarbeidsparter i Uganda og finne finansiering lokalt. På sikt ønsker vi at arbeidet skal kunne stå helt på egne bein, uavhengig av støtte fra Norge. Lucy vil også være den daglige lederen for det allerede etablerte arbeidet. Vi ønsker henne velkommen og lykke til i arbeidet, og ser fram til å samarbeide med henne.

Vi takker vår tidligere GM (General Manager) Ruth Ziraba for arbeidet hun har gjort i løpet av 8 år! Hun er “mama Nyenga”, og vi er sikre på at arbeidet vårt ikke ville vært der vi er i dag uten henne og hennes innsats. Det gav også ansatte og landsbyen uttrykk for på festen som markerte hennes avgang som leder. Ruth ble hedret med flotte taler, gaver, sang og dans + noen tårer…  Vi håper hun velger å fortsette som en del av teamet vårt etter permisjonsperioden hun har valgt å innvilge seg.