Drømmen om idrettsbane går i oppfyllelse

Et humpete, skrått jorde er frem til nå blitt benyttet til gymnastikktimene ved New Horizon primary school og fotballsparking i helgene. Jordet har også blitt delt med naboens kuer. Å få egen idrettsbane til skolen har derfor lenge vært en drøm for alle på Nyenga. Nå går drømmen i oppfyllelse.

sl370191

Når vi skal i gang med et større prosjekt henter vi rutinemessig inn et tilbud fra en lokal entreprenør. Til vår store skuffelse var det denne gangen langt unna våre budsjettrammer. Ledelsen på Nyenga diskuterte tilbudet og ble enig om å gjøre en god del egeninnsats. Dermed klarte de å redusere kostnadene til en fjerdedel.

Nå er arbeidet begynt. Vi trodde vi skulle få en liten traktor til å planere arealet, men en svær maskin dukket opp og banen var planert på kort tid. For dere som har vært på Nyenga ligger banen på det flate våtmarksområdet nedenfor skolen. Det er laget gode grøfter rundt hele banen for å unngå oversvømmelser i regntiden.

p1080769

I Uganda sår man ikke gress. Her plantes gress i små tuer i rader, som på en piassavakost, og gresstuene vokser seg sammen i løpet av kort tid. Det er barna sin oppgave å plante, i samarbeid med lærere og Patrick.

Barna på skolen og våre ansatte har gått sammen om å etablere et idrettslag; «Kabizzi, Banga, Wankwale United», som består av navnene på de tre landsbyene rundt oss. De har store ambisjoner om å få det beste fotballaget i regionen. Lederen vår, Ruth, har vunnet flere konkurranser i nettball, så det ligger til rette for et godt lag også i den grenen. Optimismen og pågangsmotet er på plass, så det skal gå bra. Time will show.

,