Støttemedlem

Som fadder eller støttemedlem til Nyenga Children’s Home bidrar du til at noen av de mest sårbare og utsatte barna i Uganda får utdanning, mat, helsetilbud og en tryggere oppvekst. Vissheten om at noen bryr seg, betyr uendelig mye for det enkelte barn! Du vil være en viktig støttespiller i kampen for barns rett til et verdig liv. Ditt bidrag:

  • Som fadder betaler du 250 kroner eller så mye du ønsker i måneden. Hvert barn har flere faddere. Dette gjør arbeidet litt mindre sårbart hvis noen av giverne skulle velge å trekke seg, og dekker i større grad de reelle driftsutgiftene.
  • Som støttemedlem er du ikke knyttet til et spesielt barn, men kan velge å gi et månedlig beløp eller bidra økonomisk når du ønsker det.
  • Du hjelper barn som har hatt en vanskelig start på livet til et liv med god ernæring, skolegang, helsetilbud og et tryggere liv.
  • Ønsker du å gi noe spesielt til ditt fadderbarn eller en hilsen til barnehjemmet, kan du sende brev og bilder pr post eller e-post til styremedlemmene. Siden postgangen i Uganda er ustabil, vil slike forsendelser bli sendt med personer som reiser til Nyenga.

Dette får du:

  • Du får følge arbeidet på Nyenga Children’s Home og i lokalsamfunnet i Nyenga. Du får også innblikk i hvordan ditt bidrag er med på å bedre livssituasjonen for fattige familier i Uganda.
  • Faddere vil bli knyttet til et spesielt barn, mens et støttemedlem vil støtte arbeidet generelt.
  • Vi prøver å tilrettelegge for at fadderne får to hilsener fra barnet sitt i løpet av året.
  • Alle bidragsytere får 3-4 nyhetsbrev med ”Siste nytt”. I tillegg kan arbeidet følges ved å like vår Facebookside og på vår hjemmeside.

Kontonummer for fadder og støttemedlem: 8580.12.18089. Er du interessert, ta kontakt;            Anne-Mette Tjønn Hansen tlf. 977 61 446, e-post: anne.mette@nyenga.org eller Anne Grete Kjørrefjord tlf.  909 37 599, e-post: anne.grete@nyenga.org

Leave a Reply