Bidra

Et lite bidrag kan gjøre store forskjeller. Kostnadsnivået i Uganda er mye lavere enn i Norge, noe som gir oss muligheten til å gjøre store forskjeller med relativt små ressurser. Men for å gi nytt liv til knuste drømmer er vi avhengige av økonomisk støtte fra bedrifter og privatpersoner. Vi håper at du eller din bedrift gjennom oss vil gjøre den store forskjellen for lokalbefolkningen og barna på Nyenga.

Bidrag kan være penger i form av engangsbeløp eller som sponsor, fadder eller støttemedlem med betaling av månedlige bidrag. Men, det kan også være i form av frivillig arbeid i Norge eller Uganda.

Pengene går uavkortet til Uganda. De dekker alle omkostningene for barna på Nyenga Children’s Home; hus, mat klær, skole og lønn til omsorgspersonell og øvrige ansatte. Pengene dekker også utgifter i forhold til driften av helsesenteret og New Horizon skolen. Alt arbeid i Norge blir gjort på frivillig basis og styret er ikke lønnet.

Ditt bidrag kan overføres til:

Kontonummer:
8580.12.18089

Adresse:
Stiftelsen Nyenga
c/o Anne-Mette Tjønn Hansen
Strimmelen 30
5097 Bergen

Fra utenlandsk bank:
Fokus bank
PB 4700
7466 Trondheim, Norway

IBAN: NO61 8580 1218 089

Leave a Reply