Nye byggearbeider planlegges

Da vi begynte å planlegge aktiviteter på Nyenga, undersøkte vi med landsbybeboerne hva de var opptatte av og ønsket seg i nærområdet. Det de prioriterte, var skole og helsesenter.