Samarbeid med Varkey Foundation

På Nyenga arbeides det kontinuerlig med å forbedre undervisningsmetodene ved New Horizon Primary School. Parallelt med dette fokuseres det også på generell skoleutvikling.

New Horizons tredje skoleår

Det har vært en stor utvikling av New Horizon Primary School siden skolestart for tre år siden – både hva bygningsmasse og «innhold» i byggene angår.

eLearning Africa

Denne uken deltar Fredrik og Grace i konferansen eLearning Africa. Fredrik sitter i styret til stiftelsen Nyenga, mens Grace...