Operasjon matematikk

Dugnad for å bedre de grunnleggende matematikkferdighetene.  Vår grunnskole, New Horizon, har enda ikke eksamensrett. Det betyr at vår...

Aksjonsuke på Sædalen skole

I uke 14, i begynnelsen av april, hadde elevene på Sædalen skole aksjonsuke til inntekt for Nyenga. Elevene fikk leksefri og var iherdige med å finne seg arbeid på ettermiddagstid.