New Horizons tredje skoleår

Når dette leses har skolen nettopp avsluttet sitt 3. skoleår. I løpet av denne tiden har det vært en stor utvikling både hva bygningsmasse og «innhold» i byggene angår. Å reise bygninger er greit nok, men å fylle byggene med det som skal til for å skape et godt og stimulerende læringsmiljø for elever og lærere, er mer krevende. Det tar tid, men vi ser en fremgang!

Et av skolebyggene

Alle de 6 skolebyggene er nå på plass. Siste byggetrinn, 2 bygninger, er ferdigstilt. Disse inneholder to klasserom, 3 lærerboliger og et stort, flott kjøkken.

Helt siden skolen åpnet, har det vært et hovedfokus på å etablere gode og moderne undervisningsmetoder. Dette har vært gjort på ulike måter, gjennom workshops, veiledning av den enkelte lærer og i år også ved «co-teaching». Sistnevnte metode har vist seg å være svært nyttig. Da har man forberedt timen sammen, gjennomfører den sammen og har samtale i etterkant.

Til uvurderlig hjelp og inspirasjon i dette arbeidet er Learning Centre (LC). Det er i oktober blitt omorganisert og er nå ferdigstilt. LC er en «gullgruve» som flere og flere lærere tar i bruk og ser nytten av. Lærerne tar med seg bøker, spill og andre læremidler til klassen sin, til stor begeistring for elevene.

Learning Centre

Vi har fått mange nye lærere i år. Det er flott å erfare at de nye lærerne søker informasjon og hjelp hos «de gamle» som villig deler av det de har lært. Lærerne «hospiterer» hos hverandre i ledige stunder slik at de får se de nye metodene og læremidlene i bruk i klasserommet.

For oss har det vært viktig å øke forståelsen for at disse nye undervisningsmåtene må utføres på deres egen måte og i deres eget kulturuttrykk. Lærerne må bli trygge på seg selv. Dette er naturligvis en lang prosess, men vi ser tydelige tegn på at en utvikling er på gang.

Lærerstaben vi har nå er ivrige og lærevillige. Vi må ta godt vare på dem slik at de kan bli værende i mange år. På den måten vil de bli medvirkende til at New Horizon blir en «ledestjerne» og inspirasjonskilde for andre skoler i området, og viktigst av alt, at våre elever lærer det de skal, trives og fullfører skolen!

– Inger Lien Røe, på vegne av Skolegruppen