Kontoinformasjon

Kontonummer:
8580.12.18089

Kontonummer fra utenlandsk bank:
Danske bank
Chr. Michelsens gate 6B
5012 Bergen
Norway

– IBAN: NO61 8580 1218 089

Adresse:
Nyenga
c/o Jan Erik Jebsen
Kolstien 87
5097 Bergen

Organisasjonsnummer:
993 747 149

Leave a Reply