Ansatte

Ruth Ziraba
Ruth er styrer ved Nyenga Children’s Home. Hun holder styr på det formelle ved driften av barnehjemmet. Selv om hun jobber på kontoret sitt hjelper gjerne Ruth noen av de andre ansatte med deres arbeid om det trengs. Hun er også flink med barna. Før hun kom til Nyenga Children’s Home jobbet Ruth med kvinnegrupper. Da hun ble ansatt ved barnehjemmet var det i en stilling som var mer samfunnsrettet. Hennes gode egenskaper innen kommunikasjon og samarbeid med de andre ansatte gjorde det naturlig at hun ble styrer.

Florence Yiga
Florence er caretaker for jentene. Det vil si at hun er mamma for dem. Florence bor på barnehjemmet og dermed tilgjengelig for barna døgnet rundt. Hun får de opp om morgenen, vasker klær, steller grønnsakene på åkeren og holder det rent og ordentlig på barnehjemmet. I tillegg er hun flink på kjøkkenet. Hun er spesielt viktig i oppdragelsen av barna. Florence er en driftig dame som ser til å få ting gjort.

 

Sarah Nansubuga
Sarah er caretaker for guttene. Hun har dermed lignende oppgaver ovenfor guttene som det Florence har for jentene. Sarah bor også på barnehjemmet. Selv om Florence og Sarah er caretaker i to forskjellige hus samarbeider de om det som må bli gjort i løpet av dagen.
 
 
 
Sarah Muwumba
Sarah er også caretaker, men har en vikarlignende stilling. Både Sarah og Florence har rett på fri innimellom. Da vikarierer Sarah for den som har fri. Sarah kan dermed være caretaker for jentene en periode og så caretaker for guttene en annen periode.

 

Patrick Okello
Patrick er vaktmester eller ”alt-mulig-mann”. Patrick kan litt om mye forskjellig og er praktisk anlagt. Dette kommer godt med når Nyenga er langt ut på landsbygda og det er langt til bl.a. rørlegger og snekker. Patricks oppgaver gjelder ikke bare for barnehjemmet, men også helsesenteret og skolen.
 
 

Cissy Namugenyi
Cissy har ansvar for fiskeoppdrettet, og har utdanning innen dette fagfeltet. Hun tar også del i hverdagslivet på barnehjemmet, noe som innebærer arbeid på gårdsbruket, husarbeid eller å hjelpe til i barnehagen. Cissy er flink til å passe på at fiskene har det bra, men er også like flink som gutta i åkeren når jorden må hakkes! Ettersom hun tilbringer mye tid på barnehjemmet har Cissy god kontakt med barna.

Samuel Buyinza
Samuel, eller Sam som han blir kalt, er kokk. Han har gått i lære hos fader Gottfred som holder til ved den katolske kirken i Nyenga. Sam lager all maten på barnehjemmet. Han holder derfor styr på hva som må kjøpes inn av mat og hva som blir brukt i matlagingen. Som regel serverer han poscho og bønner, som er vanlig i Uganda, men han har blitt flink til å bruke forskjellig krydder for å sette smak på maten. Sam bor ikke på barnehjemmet, men sykler et godt stykke til og fra jobb hver dag. Han er som en onkel for barna.

Robert Mangeni
Robert er sosialarbeider med ansvar for samfunnsarbeid og tiltak i landsbyområdet. Arbeidsoppgavene hans går også ut på å følge opp pårørende til barna på barnehjemmet. I tillegg til dette har han ansvar for å følge opp de familiene som har bedt oss om støtte med hensyn til barna sine men der barna ikke er tatt inn hos oss. Robert arbeider med tiltak som generelt kan bedre levevilkårene i området. Som del av dette arbeidet drar han hver dag rundt til forskjellige grupper for å komme med råd og veiledning.

Gerald Lubega
Gerald jobber som sykepleier ved helsesenteret. Han samarbeider med Fina, Mary og Scovia.

Fina (Josephine)
Helsesøster ved helsesenteret.

Mary
Helsesøster ved helsesenteret.

Scovia
Laboratorieassistent ved helsesenteret.

John Bogere
John er nattevakt. Han deler denne stillingen med Patrick Isabirye. Som nattevakt er John våken hele natten og passer på barnehjemmet og tomten. Dette er for å unngå hærverk og tyveri. Det har hendt at noen har prøvd å stjele noen gjeter, uten å lykkes heldigvis.

Patrick Isabirye
Patrick er også nattevakt. Han jobber når John har fri. Slik har de alltid nattevakt alene, men får i friperioden tid til å hente seg inn fra å være våken hele natten.

David Kikoba
David er ansvarlig for Nyenga Children’s Homes jordbruk. Han koordinerer hva som skal plantes og når dette skal skje samtidig som han har ansvar for geitene og kyllingene. Arbeidet til David er veldig avhengig av når regntiden kommer ettersom han ikke kan plante noen i tørketiden. Han må også vurdere hvilke frukt og grønnsaker det er bruk for på barnehjemmet. David har flere dagarbeidere som hjelper ham med arbeidet.

Baigulanira Grace
Grace er rektor ved barneskolen New Horizon Primary School. Hennes arbeidsoppgaver inkluderer undervisning i klassene, kontorarbeid og å være ute blant elevene i skolegården.

 
 
 

Naigaga Tabisa
Tabisa er kontaktlærer i førsteklasse, P1. Hun er også
Head of infants, det vil si at hun er leder for de yngste elevene.

 

 

Elonda Martha 

Martha er kontaktlærer i andre klasse, P2, og Head of SST, altså leder for samfunnsfag.

 

 

Kisakye Mary

Mary er kontaktlærer i P3. Hun underviser også i de andre klassen

 

 

Obbo Daniel

Daniel er kontaktlærer i P4. Han er også leder av mattefaget og Senior man teacher. Som senior man teacher har han ansvar for guttene ved skolen. Det kan bli satt av tid der han tar guttene til side og lærer dem om nyttige tema som f.eks. hygiene. Ved at det kun er gutter til stede kan de diskutere tema som ellers kan oppfattes pinlige med jenter til stede.


Nanyonjo Josephine
Josephine er kontaktlærer i P5 og leder for engelskfaget.

 

 

Tusiime Shaddy Grace
Grace er lærer ved New Horizon Primary School.

 

 

 

Ruth
Ruth jobber i barnehagen. Hun er utdannet som førskolelærer
og hadde sin praksis ved Nyenga Children’s Homes barnehage før jul. Hun er nå heltidsansatt.

 
 
 

Nansubuga Jane
Jen er New Horizon Primary Schools kokk. Hun har et aldri-sviktende humør og en spesiell evne til å mette 130 elever til frokost og om lag 80 elever til lunsj med hjelp fra sitt lille kjøkken-skur.

 

Leave a Reply