Latest News

Operasjon matematikk

Dugnad for å bedre de grunnleggende matematikkferdighetene.  Vår grunnskole, New Horizon, har enda ikke eksamensrett. Det betyr at vår...

Godkjenning av barnehjemmet

Myndighetene krevde i 2017 at alle barnehjem søker om fornyet godkjenning for drift, denne gang til departementsnivå. De frykter...