Latest News

Article in “Norsk Fiskeoppdrett”

(Norwegian) Nyenga, Uganda: Det var i 2008 at det virkelig tok av. Da kjøpte initiativtakerne bak Stiftelsen Nyenga et område på 250 mål med planer om å bygge skole, barnehjem og helsestasjon.