Latest News

Besøk på Nyenga

Det har ikke manglet på invitasjoner. Men nå, siden vår eldste datter, Ragnhild, jobber som frivillig ved barnehjemmet, måtte det bli tur. Det ble en uforglemmelig uke, som har sett spor i sjelen.

Dansegruppe

Hver søndag kommer ca 25 barn og ungdom fra lokalsamfunnet til barnehjemmet for å danse, synge og ha det gøy. Her lærer de den lokale stammedansen som tilhører Buganda-stammen.

Byggestart for helsesenteret

Mandag 24.01.11. kunne Ruth, styreren vår, hente plantegningene for det nye helsesenteret med alle nødvendige stempler og signaturer på plass. Lørdag 26.02.11. startet selve byggearbeidet. Etter planen skal det stå ferdig i slutten av juni.