Proud sponsor of Nyenga

ASEON (klikk for info)

Aseon et norsk supplyselskap med base i Stavanger. Vi har over 40 års driftssuksess i tøffe og konkurranseutsatte miljøer bak oss. Vi utfører alle typer drillingoppdrag på norsk og internasjonal sokkel. Halvt nedsenkbare plattformer, boreskip, oppjekkbare rigger og modulære boreenheter, ingen jobb er for stor eller komplisert for oss. Gjennom 40 år i markedet har vi opparbeidet oss enorm erfaring og kunnskap. Vi har utnyttet vår lange fartstid, ekspertise og operativ forståelse til å bygge opp markedets mest teknologisk avanserte flåte. Vår kunnskap og lange erfaring gjør oss til en målestokk på norsk sektor. I alle år har vår 0 feil policy vært hjørnesteinen i all vår virksomhet, og vårt dedikerte team strever for å oppnå optimale resultater, uansett forhold. Selskapet har de siste årene investert tungt i fornyelse av vår flåte. Teknologi er den viktigste nøkkelen for å kunne levere verdier og realisere våre egne og våre kunders ambisjoner. Aseon er i dag markedsleder i det norske markedet. Ingen andre selskaper har aktivitet på så mange ulike prosjekter som Aseon har i dag. Flere tiår med kunnskap, i kombinasjon med våre dyktige medarbeidere og cutting edge styringssystemer, tillater oss å være den mest funksjonelle og komplette operative leverandøren i markedet.

Leave a Reply